Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Gitaarles Tholen

Privéles onder 21jaar 30 min: 55,- per 4 lessen (13,75 per les)

Privéles 21jaar en ouder: 30 min per 4 lessen incl BTW 66,55( per les 16,64)

*Over de privéles 21 jaar en ouder dient 21% btw betaald te worden*

Privéles 30 min : akoestische gitaar 22,50 per les 2 personen

Privéles 30 min: 17,50 per les samen lessen met ouder(aanbevolen jonge kinderen)

Privéles akoestische gitaar tot 21 jaar :45 min 85,- per 4 lessen (21,25 per les)

Privéles akoestische gitaar 21 en ouder 45 min incl btw : 102,85 per 4 lessen

Privéles elektrische gitaar 30 min 17,50 per les 45 min 25 euro.

Het lesgeld dient 4 lessen vooruitbetaald te worden.


Stopzetten van de lessen

Wanneer u de lessen niet langer wilt volgen, dan kunt u stoppen na een blok van 4 lessen.


Afmelden

Bent u eenmalig verhindert om een les te volgen, dan kunt u dit melden op tel.no

06-45077241 of 0166-603841.

Wij wijzen u erop dat u deze les gewoon door moet betalen, wel is het mogelijk in overleg dezelfde week de les in te halen.

Bij langdurige verhindering worden alle lessen verschoven.


Vakantie

-Herfstvakantie:

- Kerstvakantie: week 52 en 01

- Krokusvakantie:

- 2 e Paasdag:

- Meivakantie: week 18 (hemelvaart valt in vakantie)

- Pinksteren :

- Zomervakantie : in overleg, vaste zomervakantie juli -eind Augustus